Remember

katasterportal.sk

Reverse Database Statistics as of May 31, 2016
Unique Domains:73,106,782
Unique IP Adresses:4,490,570
Unique Analytics IDs:2,593,180
Domain katasterportal.sk
Alexa rank111,979
IP Address195.28.70.130 (1)
Slovakia
Neighbour IPs195.28.70.129 / 195.28.70.131 / 127.255.255.0/24
Google AdSense IDNot found
Google AnalyticsNot found
Nameservers
Web hostingTBD
Russian transcodingлфефыеукзщкефд.ыл
katasterportal.sk visitor trends

Explore all anchor text for katasterportal.sk

#Anchor
1,061
kataster nehnuteľností
488
katastrálny portál
51
katastrálny úrad sr
48
kataster portál
36
www.katasterportal.sk/kapor
28
kataster
17
www.katasterportal.sk
11
katasterportal.sk
9
katastrÁlny portÁl
9
vyhľadávanie nehnuteľností z katastra
8
katastrálny úrad
7
prehľad
7
kn na slovensku
6
katastr sk
6
úvodná stránka
5
informácie
4
katastrálnych území
4
http://www.katasterportal.sk
4
https://www.katasterportal.sk/kapor/
4
listu vlastníctva
4
obcí
4
vlastníka
3
https://www.katasterportal.sk
3
katastrálny portal
3
katastrálny portál sr
3
katasterportal
2
informÁcie
2
kapor - informácie o portáli
2
land registry
2
listu vlastnÍctva
2
katastrÁlnych ÚzemÍ
2
new free slovak plot register online (katasterportal)
2
obcÍ
2
kapor - katastrálny portál
2
politikovi
2
kataster nehnutelmosti sr
2
sk,
2
stav katastrál. konaní
2
súpisného čísla stavby
2
kataster nehnutelností
2
katastrálny portál / geodézia
2
portal katastralny
2
vyhľadávanie podľa listu vlastníctva
2
> katastrálny portal
2
úrad geodézie, kartografie a katastra sr
2
http://www.katasterportal.sk/kapor/
2
čísla bytu
2
čísla parcely
1
overi� na katasterport�ly.
1
kataster nehnute�nost�
1
kataster portal
1
katastrÁlny portÁl ugkk sr
1
registro catastral
1
kataster portal.sk
1
kataster sk
1
sÚpisnÉho čÍsla stavby
1
katastralny portal
1
vlastnÍka
1
katastrer nehnuteľností
1
vyhľadávanie bytov a nebytových priestorov
1
vyhľadávanie listov vlastníctva (lv)
1
katastr�lny port�l sr
1
k registru katastrálnych území
1
vyhľadávanie nezistených vlastníkov
1
vyhľadávanie parciel
1
vyhľadávanie podľa bytových/nebytových priestorov
1
http://www.katasterportal.sk/
1
vyhľadávanie podľa parcely
1
vyhľadávanie podľa stavby
1
vyhľadávanie podľa vlastníka
1
vyhľadávanie stavieb
1
vyhľadávanie vlastníkov
1
vyhľadávanie nezistených vlastnikov
1
https://www.katasterportal.sk/kapor/viewreportaction.do?reportid=43719459
1
zobrazovanie prijatých návrhov
1
úhrnné hodnoty druhov pozemkov
1
hľadanie nehnuteľností
1
k registru obcí
1
čÍsla bytu
1
čÍsla parcely
1
kataster nehnuteľností na internete
1
kataster nehnuteľností sr
1
štatistické zostavy

katasterportal.sk ranks in top 10 for the following keywords:

Yahoo SERP rankings
QueryPositionFrequency
kataster15000
kataster15000

Other subdomains on the same domain as katasterportal.sk

DomainAlexa RankIPGoogle IDsAffiliate/Product IDsNameserver(s)
katasterportal.sk
111,979195.28.70.130 (1)None