Remember

www.okulistik.com

Reverse Database Statistics as of May 25, 2016
Unique Domains:73,106,782
Unique IP Adresses:4,490,570
Unique Analytics IDs:2,593,180
Domain www.okulistik.com
Alexa rankN/A
IP Address92.45.10.167 (2)
Turkey
Neighbour IPs92.45.10.166 / 92.45.10.168 / 92.45.10.0/24
Google AdSense IDNot found
Google AnalyticsUA-6468254 (5)
Nameservers
Web hostingTBD
Russian transcodingццц.щлгдшыешл.сщь
www.okulistik.com visitor trends

1 Google Analytics (Urchin) Ids found on www.okulistik.com: 6468254 (5)

See top 5 websites with these affiliate IDs below or click on specific affiliate ID above to see full list for that ID

DomainAlexa RankIPGoogle IDsAffiliate/Product IDsNameserver(s)
ns2.teknolist.com
N/A92.45.10.252 (1)Google Analytics (Urchin) Id: UA-6468254 (5)
oktest.teknolist.com
N/A92.45.10.154 (1)Google Analytics (Urchin) Id: UA-6468254 (5)
okulistik.com
N/A92.45.10.167 (2)Google Analytics (Urchin) Id: UA-6468254 (5)ns1.teknolist.com (55)
ns2.teknolist.com (55)
www.okulistik.com
N/A92.45.10.167 (2)Google Analytics (Urchin) Id: UA-6468254 (5)
content1.okulistik.com
N/A92.45.89.53 (1)Google Analytics (Urchin) Id: UA-6468254 (5)

Explore all anchor text for www.okulistik.com

#Anchor
36
okulistik.com
20
www.okulistik.com/mutlu yayincilik
17
okulistik
7
d1
5
www.okulistik.com
3
kayıt olmak istiyorum
2
www.okulistik.com
2
kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.
2
bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.
1
10017;den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir.
1
10017;den küçük ve 1017;un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.
1
10017;den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.
1
10017;e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
1
1017;a kadar olan doğal sayıları 2, 3, 4 ve 5 sayılarıyla çarpar.
1
2. sınıf | hayat bilgisi
1
2. sınıf | matematik
1
2. sınıf | türkçe
1
20;benim eşsiz yuvam21; temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.
1
20;okul heyecanım21; temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır
1
5. sınıf ünitelendirilmiş yıllık plan s.uygun yay. 2008-2009
1
aile bireyleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları gözlemler ve gözlem sonuçlarını çeşitli yollarla ifade eder.
1
aile bireylerinin çocukluğunu araştırır.
1
aile içinde görev paylaşımına katılır, üzerine düşen görevi yapmaktan mutluluk duyar.
1
aile içinde kimin kime, nasıl yardım ettiğini gözlemleyerek, aile içinde üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üretir.
1
aile yaşamında aldığı liderlik rolünü açıklar.
1
ailesi, akrabaları ve yakın çevresinde etik değerlere ne kadar önem verildiğini gözlemleyerek, etik davranışların güven duygusunu nasıl güçlendirdiğini ve etik olmayan davranışların da güven duygusunu nasıl zedelediğini açıklar.
1
ailesiyle birlikte gezmek, tatillerini geçirmek ve eğlenmek için plan yapmaktan zevk alır, yaptığı planı ailesiyle paylaşır.
1
aileyi ilgilendiren konularda karar alınırken görüş bildirir ve bunun insan hak ve hürriyetleriyle ilişkisini kurar.
1
akıcı konuşur.
1
akıcı okur.
1
anlam kurma
1
anlama tekniklerini kullanır.
1
anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
1
arkadaşları ile birlikte oynamak, çalışmak ve özel günleri kutlamak için plan yapar ve planını uygular.
1
arkadaşları ile farklılıklarının doğal olduğunu kabul eder.
1
atatürk17;ün önderliğinde türk milletinin sahip olduğu hak ve hürriyetleri araştırır.
1
atatürk17;ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yapar ve bulgularını canlandırır.
1
başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.
1
başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.
1
beden dilini yorumlar.
1
benim eşsiz yuvam
1
bildiği şiirleri topluluk önünde okur.
1
bilgi edinmek amacıyla soru sorar.
1
bilgi edinmek için haber, sunu, belgesel vb. dinler ve izler.
1
bilgi edinmek için okur.
1
bilinçli tüketici olmanın ayırt edici özelliklerini araştırarak okuldaki kaynakları bilinçli tüketmenin önemini açıklar.
1
bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.
1
bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle yazarak açıklar.
1
bir problemle ilgili veri toplar ve nesne grafiğini oluşturur.
1
bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler; uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır.
1
biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar.
1
bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar.
1
buraya tıklayarak uye numaranızı ogrenebilirsiniz
1
bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.
1
davetiye, tebrik kartı yazar.
1
deneyim ve anılarını anlatır.
1
ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar ve bunları uygun bir biçimde kullanır.
1
deste ve düzineyi örneklerle açıklar.
1
dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.
1
dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.
1
dikte etme çalışmalarına katılır.
1
dinlediklerinde "hikâye unsurları"nı belirler.
1
dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder.
1
dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder.
1
dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.
1
dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
1
dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.
1
dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5n 1k) sorularına cevap arar.
1
dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar.
1
dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar.
1
dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.
1
dinlediklerini başkalarıyla paylaşır.
1
dinlediklerini zihninde canlandırır.
1
dinlediklerinin ana fikrini belirler.
1
dinlediklerinin konusunu belirler.
1
dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.
1
dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulanlara cevap verir.
1
dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.
1
dinlediği şiirin ana duygusunu belirler.
1
dinlediğini anlama
1
dinlediğini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.
1
dinleme
1
dinleme kurallarını uygulama
1
dinlemek için hazırlık yapar.
1
dinlerken vurgu, tonlama ve telâffuza dikkat eder.
1
dinleyicilerle göz teması kurar.
1
dinî bayramların, milletimizin paylaşım ve dayanışma içine girdiği özel günler olduğunu fark eder ve bayram kutlamalarına katılır
1
doğal sayilar
1
doğal sayilarla bölme işemi
1
doğal sayilarla toplama işlemi
1
doğal sayilarla çarpma işlemi
1
doğal sayilarla çikarma işlemi
1
doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
1
doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
1
doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler.
1
doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.
1
duyduğu sesleri ayırt eder.
1
duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.
1
duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.
1
duygularının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.

www.okulistik.com ranks in top 10 for the following keywords:

Other subdomains on the same domain as www.okulistik.com

DomainAlexa RankIPGoogle IDsAffiliate/Product IDsNameserver(s)
okulistik.com
N/A92.45.10.167 (2)Google Analytics (Urchin) Id: UA-6468254 (5)ns1.teknolist.com (55)
ns2.teknolist.com (55)
www.okulistik.com
N/A92.45.10.167 (2)Google Analytics (Urchin) Id: UA-6468254 (5)
content1.okulistik.com
N/A92.45.89.53 (1)Google Analytics (Urchin) Id: UA-6468254 (5)
pi-su.org
N/A68.178.232.99 (3,105,527)None